Jubileumsutställning Sintra 30 år, juni 2014 Gbg

sonja ekman oxid.silver ametistsonja ekman oxid.silver, rökkvarts